Ankete

Treba li tražiti očinski dopust?


Što ako očevi imaju pravo na obvezni očinski dopust? Ovo je ideja koju je pokrenuo Laurence Parisot, predsjednik Medef-a. Xavier Bertrand, ministar rada složio se za otvaranje rasprave. I što mislite?

Jeste li na obveznom očinstvu?

glas

<Rezultati>

Video: Očevi u BiH, zbog predrasuda, skoro nikako ne koriste pravo na porodiljski dopust (Rujan 2020).