Drugo

Defifoo iz Gigamića


Pronađite 10 predmeta boje u sobi! Mime crtić! Recitirajte abecedu unatrag: evo nekih od 150 izazova koje su bacile kartice ove timske igre. Ali budite oprezni da to morate učiniti brzo, pješčani sat teče. Defifoo by Gigamic, 7 godina +, 14,90 €.

Pronađite 10 predmeta boje u sobi! Mime crtić! Recitirajte abecedu unatrag: evo nekih od 150 izazova koje su bacile kartice ove timske igre. Ali budite oprezni da to morate učiniti brzo, pješčani sat teče.

Defifoo by Gigamic, 7 godina +, 14,90 €.