Vaše dijete 3-5 godina

Znate li pjesmu?


Prvo dijete koje prepozna pjesmu ustaje i potrči za njim da ga uhvati prije nego što zauzme njegovo mjesto.

Sva djeca sjede u krug, osim jednog koji se okreće oko kruga, pjevajući mu u glavi poznati zrak dječjeg repertoara.

Kad kažete „Stani!“, Mora brzo iznijeti nekoliko riječi na kojima je prestao pjevati: na primjer „Tepih, crveni tepih“.

Prvo dijete koje prepozna pjesmu ustaje i potrči za njim da ga uhvati prije nego što zauzme njegovo mjesto.