Trudnoća

Blaise


Blaise

Blaise

slavni 3. veljače, Blaise na latinskom znači onaj koji štuca ... ime danas ne tako često, čija bi vas retro strana mogla ugoditi.

Više informacija o imenu Blaise