Video

Bebe plivači, bebe bolje budne?


Dječji plivači poznati su po tome što bebu uvode u užitak vode, pa su i bebe plivači budniji od druge djece? Laurent Dulong, spasilac vam govori sve o ovoj aktivnosti.

Plivači za bebe: mapa

smjer: Notrefamille
uređivanje: Notrefamille
smjer: Notrefamille