Drugo

Bar sa mlijekom


Ovaj stroj filtrira vodu prije nego što je dovede na pravu temperaturu i u programiranu dozu za ekspresnu pripremu boce. Perme pre toga Tommee Tippee: 75 € (dostupno u drugom kvartalu 2014.) Prodajna mjesta

Ovaj stroj filtrira vodu prije nego što je dovede na pravu temperaturu i u programiranu dozu za ekspresnu pripremu boce.
Tommee Tippee's Perfect Pre: 75 € (dostupno u 2. kvartalu 2014.)
Prodajna mjesta